ReadyPlanet.com
dot dot
bulletเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
bulletภาพงานประจำปี 22-25 มีนาคม 2555
bulletภาพกิจกรรมในวัด
bulletการเดินทางมาวัด
bulletYouTube อัพเดท ๒/๕/๕๕
bulletภาพเก่่าเล่าเรื่อง
bulletภาพพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลหลวงปู่ทิม ๘ รอบ ๙๖ปี (๒๕๕๒) รุ่นสุดท้าย
bulletบรรยากาศวัดพระขาว
bulletวัตถุมงคลทั้งหมดของหลวงปู่ทิม รุ่นแรกจนถึงรุ่นสุดท้าย


ภาพพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลหลวงปู่ทิม ๘ รอบ ๙๖ปี (๒๕๕๒) รุ่นสุดท้าย

ภาพพิธีปลุกเสก

วัตถุมงคล รุ่น ๘ รอบ ๙๖ ปี (รุ่นสุดท้าย)

พระครูสังวรสมณกิจ (หลวงปู่ทิม อตฺตสนฺโต)

ณ มณฑปลายรดน้ำ อัตตสันตมหาเถราจารย์

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๒

*********

 

 

 

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.
วัดพระขาว ๓๔ หมู่ ๓ ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๕๐ โทรศัพท์ ๐๓๕-๗๒๖๐๘๑, ๐๓๕-๓๐๘๓๓๓ อีเมล http://www.watprakhao.com สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาและภาพในเวปไซต์เพื่อการพิมพ์จำหน่าย